Yerli mədən ventilyasiya kanalının diametrinin seçilməsi(2)

1. İqtisadi mədən ventilyasiya kanalının diametrinin təyini

1.1 Mina ventilyasiya kanalının alış dəyəri

Mina ventilyasiya kanalının diametri artdıqca tələb olunan materiallar da artır, ona görə də mədən havalandırma kanalının alış dəyəri də artır.Mədən ventilyasiya kanalı istehsalçısı tərəfindən verilən qiymətin statistik təhlilinə əsasən, mədən havalandırma kanalının qiyməti və mədən ventilyasiya kanalının diametri əsasən aşağıdakı kimi xəttidir:

C1 = ( a + bd) L(1)

Harada,C1– mədən ventilyasiya kanalının alış dəyəri, CNY; a– vahid uzunluğa görə şaxta havalandırma kanalının artan dəyəri, CNY/m;b– mədən ventilyasiya kanalının vahid uzunluğunun və müəyyən diametrinin əsas məsrəf əmsalı;d– mədən ventilyasiya kanalının diametri, m;L– Alınan mədən ventilyasiya kanalının uzunluğu, m.

1.2 Mədən ventilyasiya kanalının ventilyasiya dəyəri

1.2.1 Yerli ventilyasiya parametrlərinin təhlili

Mina ventilyasiya kanalının küləyin müqavimətinə sürtünmə küləyinin müqaviməti daxildirRfvmədən ventilyasiya kanalının və yerli küləyin müqavimətininRev, burada yerli külək müqavimətiRevbirgə külək müqaviməti daxildirRjo, dirsək külək müqavimətiRbevə mədən ventilyasiya kanalının çıxış külək müqavimətiRou(basın tipli) və ya giriş küləyinə qarşı müqavimətRin(çıxarma növü).

Preslənmiş mədən ventilyasiya kanalının ümumi küləyin müqaviməti:

(2)

Egzoz şaxtasının havalandırma kanalının ümumi külək müqaviməti:

(3)

Harada:

Harada:

L– mədən ventilyasiya kanalının uzunluğu, m.

d– mədən ventilyasiya kanalının diametri, m.

s– mədən ventilyasiya kanalının en kəsiyinin sahəsi, m2.

α– Mina ventilyasiya kanalının sürtünmə müqaviməti əmsalı, N·s2/m4.Metal ventilyasiya kanalının daxili divarının pürüzlülüyü təxminən eynidır, buna görə dəαdəyəri yalnız diametri ilə bağlıdır.Həm çevik ventilyasiya kanallarının, həm də sərt halqalı çevik ventilyasiya kanallarının sürtünmə müqaviməti əmsalları küləyin təzyiqi ilə bağlıdır.

ξjo– mədən ventilyasiya kanalının birləşməsinin yerli müqavimət əmsalı, ölçüsüz.Var olandanşaxta havalandırma kanalının bütün uzunluğunda birləşmələr, birləşmələrin ümumi yerli müqavimət əmsalı uyğun olaraq hesablanır.jo.

 n– mədən ventilyasiya kanalının birləşmələrinin sayı.

ξbs– mədən ventilyasiya kanalının dönməsi zamanı yerli müqavimət əmsalı.

ξou– mədən ventilyasiya kanalının çıxışında yerli müqavimət əmsalı, götürünξou= 1.

ξin– mədən ventilyasiya kanalının girişində yerli müqavimət əmsalı,ξinGiriş tamamilə yuvarlaqlaşdırıldıqda = 0,1 vəξinGiriş düzgün bucaq altında yuvarlaqlaşdırılmadıqda = 0,5 – 0,6.

ρ- hava sıxlığı.

Yerli ventilyasiyada şaxtanın ventilyasiya kanalının ümumi küləyin müqavimətini ümumi sürtünmə küləyinin müqavimətinə əsasən qiymətləndirmək olar.Ümumiyyətlə belə hesab edilir ki, mədən ventilyasiya kanalının birləşməsinin yerli küləyin müqaviməti, dönmənin yerli külək müqaviməti və çıxışın küləyin müqaviməti (basın tipli) və ya giriş küləyinin müqaviməti (çıxarma növü) cəmidir. şaxtanın ventilyasiya kanalının ümumi sürtünmə külək müqavimətinin təxminən 20%-ni təşkil edir.Mina ventilyasiyasının ümumi küləyə davamlılığı:

(4)

Ədəbiyyata görə, ventilyator kanalının sürtünmə müqaviməti əmsalının α qiymətini sabit hesab etmək olar.Theαmetal havalandırma kanalının dəyəri Cədvəl 1-ə uyğun olaraq seçilə bilər;TheαJZK seriyalı FRP ventilyasiya kanalının dəyəri Cədvəl 2-ə uyğun olaraq seçilə bilər;Çevik ventilyasiya kanalının və sərt skeletə malik çevik ventilyasiya kanalının sürtünmə müqaviməti əmsalı divarda küləyin təzyiqi, sürtünmə müqaviməti əmsalı ilə əlaqədardır.αçevik ventilyasiya kanalının dəyəri Cədvəl 3-ə uyğun olaraq seçilə bilər.

Cədvəl 1 Metal havalandırma kanalının sürtünmə müqaviməti əmsalı

Kanal diametri (mm) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2·m-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Cədvəl 2 JZK seriyalı FRP sentilyasiya kanalının sürtünmə müqaviməti əmsalı

Kanal növü JZK-800-42 JZK-800-50 JZK-700-36
α× 104/( N·s2·m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Cədvəl 3 Çevik ventilyasiya kanalının sürtünmə müqavimətinin əmsalı

Kanal diametri (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2·m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Ardı var…


Göndərmə vaxtı: 07 iyul 2022-ci il